L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l'Escola Volerany és l’associació, sense ànim de lucre, que aplega tots els pares, mares i/o tutors legals dels alumnes de l'escola que ho sol•liciten.

Per formar part de l’AMPA només cal omplir el formulari de sol•licitud per a fer-se soci i pagar la quota corresponent.

Actualment un 85% de les famílies són sòcies de l’AMPA.


- WEB AMPA