ESCOLA VOLERANY
Trets d'identitat
Trets d'identitat

L’escola es va iniciar el curs de 2006-2007.

Som una escola formada per un equip de mestres il.lusionats i compromesos amb uns objectius educatius a compartir amb les famílies i oberts a les futures situacions de canvi.

Al principi estàvem ubicats en mòduls prefabricats al Parc de Torre d'Enveja, des de gener de 2010 estem ubicats al nou edifici que està als antics terrenys de la Fusteria Pirelli (entre els carrers de Castellet, Joan Llaveries i Canyelles).

Som una escola...

- arrelada al territori, al municipi i a la comarca.
- que valora la participació i la implicació de les famílies.
- formada per famílies que depositen la seva confiança en el nostre projecte.

- oberta a tothom, integradora de la singularitat de tots els que en formen part.
- respectuosa amb els diferents ritmes d'aprenentatge.
- formadora de persones solidàries, cooperatives, responsables.

- respectuosa amb tot tipus d'ideologia.
- potenciadora de l'esperit crític i de l'autoestima.
- desenvolupadora de les habilitats de pensament i de creació que permeti als veritables protagonistes de l'aprenentatge, als nostres nens i nenes, "crèixer" en tots els sentits.


    


  Joomla templates