ESCOLA VOLERANY
GEP
GEP

A Whirpool of languages in action!

Un Volerany de llengües en acció!


Aquest projecte s’inicia a la nostra escola el curs 2015-2016.

El GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüísme) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.


L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la competència lingüística i plurilingüe dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de Medi.


Durant el primer i segon trimestre l’equip directiu i un grup de mestres han rebut formació, s’ha creat un grup impulsor, s’han elaborat els projectes i material i aquests, s’han pogut implementar satisfactòriament. El GEP s’incorporarà també al projecte lingüístic del centre.


El curs 2015-16 el projecte s’ha aplicat principalment a Cicle Mitjà amb l’objectiu de consolidar-lo i de que es faci extensiu a la resta de cicles.

 


Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

  Joomla templates